9.Thanksバナー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(03'09")


Thanks to ...

Tanaken, Inosyo, Bah-San, Hiroki, Oyaji, Aoken, Arasyu, Fujita-San, Chief,
Yanacyuu, Mitue Kimoto, Tsuyako Teramoto, Aiko Hamanaka, Ami Megumi,
Y.T, Koji"Kotsu"Nishikawa, Keiji Kanamoto, Takashi Hirayama, Toshiro
Mizoguchi, Tatuo Matumoto, TEN & Hips, Nasu-tencyou, Ritsuko, Friends
in Tokyo, Mizo-San, Haccyan, Batayan, Matuo, Shio, Okachin, Adajun, Funa,
Ohashi, Taiji, Hayashi, Kaneko, Toshie"Toppy"kanemitu, Itachi, BAR:SHICHI
MENCHO, DekaMatsu-San, Martin Babak, Yumi Yamashita, Mr.Mitsuo Katayama
(the President of SAY), Hideya"Cappuccino"Okada, Staff of SAY, Yukitoshi
"Hearvy"Fujimoto, UZ Tsunemi, Yasuyuki Kawaii, Hiroco"A・A・P"Hayashi,
Michiwaki, 10-6, Inosyuu, Masami Keimoto, Talent of SAY, Kimura-Kun,
Staff & DJ of LA SERENA DJ-SPOT, Niro26 Hosono, DJ Satomi, e"Tessy"smile,
Yamamoto"Maty"Takao, Staff of Hard Rock CAFE OSAKA, Boss Sakane &
Team TG, Toshi-San Onuki, Bar Elephant Circus, Aki Yanagi, HIROSCOPE,
Y.Arichi, Akinami Taguchi, Listeners & Staffs of FM TAKARAZUKA, Dyna DJ
STATION, Staff and Visitors of Dynaland, Take-Chan, Yasu, Wattan, cafe
Clark kent, MBS STUDIO PARKS(Members, Staff and Audience), Rantan
(Tom Iwaki, Team Maruyaki, K.Okamoto, Snowborders and Visitors), Mt.Fuji
Attack Members, M.Takekou, Y.Shimonaka, H.Nakatsuji, PJ, JUNGLE★LIFE,
LD&K, GAGAGA SP, Cozzack Maeda, Tacchy, MUSIC★JUNGLE TV(Staff, Crew,
Guests, Audience), Staff of club☆jungle, Weekly SoCo(Members, Staff and
Listeners), FM SHIGA(Staff and Personalty),e-radio Listeners, SoCoNISTA,
eY-Kun, ABC RADIO, GACHI・KIN(Staff, Guests,and Listeners), GACHILIS,
GACHI-Numbers, Yoshimin, GACHI-P, Aya"GACHIKO"Sasaki, GACHI"Nissy"BOY,
OKUIBUKI(Visitors and Staff), OKUIBUKI RADiO DJ STATION Crew, and more・・・

Special Thanks to ...

Kazuyuki"nakkan"Nakakura, Ume-San,
  My Grandfather, Grandmother, Father, Mother,
Brother, Sister in law, Nephew, Relative
...and YOU !!
[HOME]